użytkownik
hasło
 
 
Aktualności
Stowarzyszenie
Spotkania
Zarząd
Komisja rewizyjna
Statut
Kontakt
Członkostwo
Kursy, szkolenia
Wspierają nas
Bank Opinii
Konsultant Krajowy
Konsultanci Wojewódzcy
XVIII Zjazd PSPE
Forum dyskusyjne
Linki tematyczne
Akty prawne
Polityka prywatności
XVII Zjazd PSPE
XVI Zjazd PSPE
XV Zjazd PSPE
XIV Zjazd PSPE
XIII Zjazd PSPE
XII Zjazd PSPE
XI Zjazd PSPE
X Zjazd PSPE
III warsztaty
IX Zjazd PSPE
Od 1.01.2012
odwiedziło nas:
945189
  
Składki członkowskie !


Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PSPE o obowiązku opłacenia rocznej składki członkowskiej, która Uchwałą nr U/IV/39/2012 od dnia 01.01.2013 r. dla członków zwyczajnych i wspierających PSPE wynosi 60 zł.

Brak wpłaty, będzie skutkował skreśleniem z listy członków zgodnie z § 21 Statutu PSPE.

                                                                                         Z poważaniem
                                                                                     w imieniu Zarządu
                                                                                               Prezes
                                                                               Polskiego Stowarzyszenia
                                                                         Pielęgniarek Epidemiologicznych
                                                                             dr n.med. Mirosława Malara


Zarząd. - 25.01.2015 16:39
Specjalizacja epidemiologiczna.


Zaproszenie do udziału w specjalizacji epidemiologicznej.


MM Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. Ul. Fatimska 41a/114, 31 -831 Kraków zaprasza do udziału w specjalizacji epidemiologicznej.


Termin rozpoczęcia 26 lutego 2015, nabór bez egzaminu wstrępnego do 5 lutego 2015r.
Koszt  - 5130zł (18 wpłat miesięcznych po 285zł) plus opłata wpisowa 100zł.
Zgodnie z planowanym regulaminem refundacji MOIPiP jest możliwość dofinansowania specjalizacji do 1500zł. Zajęcia teoretyczne planujemy raz w miesiącu - czwartek i piątek po południu oraz sobota i niedziela cały dzień. Zajęcia praktyczne - możliwość zaliczenia części stażu na podstawie aktualnego zatrudnienia lub ukończonego kursu kwalifikacyjnego z epidemiologii.

Dla zainteresowanych do pobrania
formularz zgłoszeniowy.

                                                                                Pozdrawiamy
                                                                 Beata Mróz i Zuzanna Mysłowska
Zarząd. - 20.01.2015 20:34
Zaproszenie do udziału w badaniu.One Million Global Catheters Prevelance StudyBadanie Point Prevelance Study (PPS) OMG PIVC ma na celu zebranie danych z całego świata  odnośnie praktyki i powikłań związanych ze stosowaniem obwodowych kaniul naczyniowych u jednego miliona pacjentów. Tak duża liczba przypadków pozwoli po raz pierwszy w historii uzyskać znamienne statystycznie dane odnośnie kaniulacji obwodowych naczyń krwionośnych. Szpitale uczestniczące w badaniu otrzymają raport ze swoimi danymi. Organizatorzy badania opublikują wyniki  w peer-reviewed journal a poszczególne szpitale zostaną indywidualnie poinformowane o tej publikacji. Organizatorzy badania poszukują szpitali na całym świecie, które są chętne dołączyć do badania. Do chwili obecnej zgłosiło sie 567 szpitali z całego świata, w tym 3 szpitale z Polski.

Poniżej link do listy wszystkich szpitali, które zgłosiły udział w badaniu.
http://www.omgpivc.org/about/hospital_sites/sites/

Badanie jest dostępne w kilku wersjach językowych w tym w języku polskim . Udział w badaniu można zgłosić do 31 grudnia 2014 r a badanie musi zostać przeprowadzone do 30 kwietnia 2015 r.

Rejestracji udziału w badaniu należy dokonać poprzez stronę internetową w języku angielskim, lik poniżej:
http://www.omgpivc.org/register/

Po rejestracji koordynator ze strony szpitala otrzyma niezbędne formularze w języku polskim. W załączeniu przedstawiamy również najnowszy kwartalny newsletter OMG Study .

Zachęcamy do zgłaszania udziału w badaniu.


                                                          Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
                                                          Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Zarząd. - 08.12.2014 09:31
Zaproszenie.Zarząd. - 23.11.2014 20:19
Informacja.
Zarząd. - 16.11.2014 14:50
Informacja.
Zarząd. - 16.11.2014 14:42

<- Archiwum aktualności ->